dodaj do ulubionych | ustaw startowąJak oceniasz występy Klubu w dotychczasowych meczach?
Bardzo pozytywnie
Zadowalajaco
Srednio
Poniżej oczekiwań
Bardzo słabo


DANE DO WPŁAT
P.S.S. LEGION WARSZAWA
03-187 WARSZAWA
UL.PANCERA 18/120
BZ WBK S.A. 15 1500 1070 1210 7010 8404 0000
TYTUŁ WPŁATY:DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Regulamin składek
Regulamin składek do pobrania w formacie *.doc (word)


REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

dla członków wspierających


Członkowie wspierający P.S.S. LEGION Warszawa- zwanego dalej Klubem - zgodnie z zapisami Statutu- zobowiązani są do opłacania składek członkowskich.

§1
Członkowie wspierający P.S.S. LEGION Warszawa zobowiązani są do opłacania składki członkowskiej, której wysokość - zgodnie z zapisami Statutu - uchwala Zarząd Klubu.

§2
Do obniżonej składki członkowskiej mają prawo:
decyzją Zarządu Klubu- zawodnicy będący w trudnej sytuacji materialnej - po wniesieniu podania i udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej.

§3
W szczególnych sytuacjach Zarządowi Klubu przysługuje prawo do umorzenia zaległości bez ponoszenia konsekwencji przez członka.

§4
Opłacanie składek członkowskich następuje :
- jednorazowo lub ratalnie , najpóźniej do końca miesiąca, którego dotyczy dana składka,
- w kasie Klubu w siedzibie Klubu lub jako prawidłowo opisana wpłata (składka członkowska dla członka wspierającego__.imię i nazwisko członka) na wskazane konto organizacji.

§5
Zasady dotyczące terminowości opłacania składek i możliwości skreślenia członka Klubu w przypadku niedopełnienia obowiązków z tym związanych określa Statut Klubu.

§6
Nowoprzyjęci członkowie Klubu zaczynają regulować składki poczynając od miesiąca, w którym zostali przyjęci. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może zadecydować o wpłacie pierwszej składki w kolejnym miesiącu.

§7
Członkowie wspierający zobowiązani są do regulowania składek przez 12 miesięcy w roku.

§8
Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu P.S.S. LEGION Warszawa w dniu 07.12.2012 i wchodzi w życie z dniem 01.01.2013.